PDFsPump.com Free online pdf search engine
Sample: Adobe photoshop CS5 manual Today Over: 125,352 Manuals
LINGH BADA KRNE

Sponsored High Speed Downloads

LINGH BADA KRNE (Full Version) 4190 dls @ 3522 kb/s
LINGH BADA KRNE (Fast Load) 1437 dls @ 7531 kb/s
LINGH BADA KRNE (Mirror #1) 2590 dls @ 8780 kb/s


Lingh bada krne filesProgram Xxivpt Ilc

PROGRAM XVII MIĘDZYLABORATORYJNYCH BadaŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU G WNY INSPEKTORAT OCHRONY RODOWISKADEPARTAMENT MONITORINGU I INFORMACJI O RODOWISKUNARODOWY FUNDUSZ Zak ad Akustyki rodowiskaOCHRONY RODOOWISKA IGOSPODARKI WODNEJAkredytacja PCA w zakresie pomiar w ha asuszczeg y zakresu na stronie www ios edu plPLANOWANY PROGRAM XXXIV Bada BIEG O CI I BADAPOR WNAWCZYCH PT ILC HA ASU W...

ios.org.pl/userfiles/file/ogloszenia/01-pazdziernika-20..._XXIVPT-ILC.pdf
 • Size: 15005 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2015-05-29 04:30:12
 • Pages: 19
Lingh bada krne filesHarmonogram 201112 Metodologia Mag S1 20110930

Metodologia Bada I rok Dietetyka studia II stopniaSemestr IWyk ady czwartki godz 8 15 9 45 od 24 XI 2011 w pierwszym tygodniu zaj 1hSala nr 8 Zak adu Higieny i Dietetyki ul Kopernika 7aProwadz cy dr Agnieszka PacSeminaria wtorki godz 10 00 11 30 od 29 XI 2011Grupa 1 sala nr 11 Zak ad Higieny i Dietetyki ul Kopernika 7aProwadz cy mgr Katarzyna Zawisza dr Agnieszka PacGrupa 2 biblioteka Zak ad Higie...

epi.cm-uj.krakow.pl/Epi_Dydaktyka/harmonogramy/Harmonog...s1 20110930.pdf
 • Size: 3698 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-12-09 12:13:23
 • Pages: 11
Lingh bada krne files03 Bada2 0 Sdk Final

Bada 2.0 features Bada 2 0 SDKbada Developer Day 2011Copyright 2011 Samsung Electronics Co Ltd All rights reservedApplication framework Better user interactionSecurity enhancementCommunication2 0Web frameworkEnhanced SDKRevenue model supportbada 2 0bada 2 0UI4 I Bada 2 0 SDK featuresbada 2 05 I Bada 2 0 SDK features......

static.bada.com/contents/blog/20110930/03_bada2.0_SDK_f...0_SDK_final.pdf
 • Size: 1873 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-01-20 20:42:32
 • Pages: 6
Lingh bada krne filesWzor Badania

(Microsoft Word - Wz\363r sprawozdania z Bada\361 PN-EN 60335-2-30 i 60335-1.doc) Zak ad Bada i Rozwoju KALIBRUX W jcik Jaros awul Kownackiej 3 41-404 Mys owicetel 48 32 258 13 19 e-mail labor kalibrux plLaboratorium badawczepracuje wed ug zasad opisanych w normie ISO 17025SPRAWOZDANIE Z BADAIndeks dokumentu B 10 076 01 Wydano dn 2010-01-05PRZEDMIOT OCENY Termowentylator FModel Typ F-452Dostarczon...

kalibrux.pl/pdf/w...zor badania.pdf
 • Size: 12657 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-07-25 17:25:03
 • Pages: 2
Lingh bada krne filesBada Steel Ww Brochure2010

Bada WHEEL WEIGHTS Bada TOOLS ACCESSORIES COATED STEEL TAPE-A-WEIGHT PRODUCTS Organizational SystemWe offer a variety of options to address the need of balancing the ever-growing numbers of soft Along with the rest of our organizational system theline wheels that do not accept traditional clip-on weights Bada rim gauge and application charts take theguesswork out of making the right choice quickly...

yourtireshopsupply.com/pdffiles/BADA Steel WW Brochure2...rochure2010.pdf
 • Size: 900 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2015-03-06 19:01:18
 • Pages: 18
Lingh bada krne filesBdsn Wniosek Hab

Wniosek o finansowanie projektu badawczego w ramach Badań Własnych Za cznik do zasad i trybu podzia u dotacji na finansowanie Bada naukowychoraz zada s u cych rozwojowi kadry naukowej w Akademii Muzycznej im S Moniuszki w Gda skuWniosek indywidualny o finansowanie Bada naukowych zwi zanychz przewodem habilitacyjnym w ramach dzia alno ci statutowejw rokuw a ciwe zaznaczyKONTYNUACJA BADAwniosek sk...

amuz.gda.pl/wp-content/uploads/2013/09/bdsn_wniosek_hab...wniosek_hab.pdf
 • Size: 21198 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-03-08 05:40:15
 • Pages: 14
Lingh bada krne filesStatystyczne Aspekty Planowania

Statystyczne aspekty planowania i analizy wyników Badań empirycznych w medycynie StatSoft Polska tel 12 428 43 00 601 41 41 51 info statsoft pl www StatSoft plSTATYSTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ANALIZY WYNIK WBADA EMPIRYCZNYCH W MEDYCYNIEJanusz W troba StatSoft Polska Sp z o oChyba w adnej innej dziedzinie Bada empirycznych umiej tne zaplanowanie przeprowa-dzenie i statystyczne opracowanie zebran...

statsoft.pl/portals/0/Downloads/Statystyczne_aspekty_pl..._planowania.pdf
 • Size: 16467 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-09-14 14:05:52
 • Pages: 16
Lingh bada krne filesCertyfikat Zgodnoa Ci Rury Gazowe 01 2014

Zak ady Bada i Atestacji ZETO1 fiII LElOm6Katowiceim Prof F Stauba w Katowicach p z o ol ll s l l t t o n s ftl r l c s ctt rt h ctntl c r i li cat llt Zl i I ll l t tli i iotl 1899 rul Ks Bpa H Bednorza 17 40-384 Kato vic tel 0048 32 2569 257 wew 120tevfax 0M8 32 2569 305 e-mail zetom zetomk8towice com plPRzrDsi 8loRsTWoZAK AD CERTYF IKACJIFA R PLAYAc 005KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNO CINr 159 12Zgod ...

kaczmarek2.pl/files/aprobaty/Certyfikat zgodności - ru...owe 01.2014.pdf
 • Size: 10343 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-03-15 19:50:20
 • Pages: 17
Lingh bada krne filesZastosowanie Metod Statystycznych Do Oceny Bieglosci

Zastosowanie metod statystycznych do oceny biegłości laboratoriów za pomocą Badań międzylaboratoryjnych StatSoft Polska tel 012 428 43 00 601 41 41 51 info statsoft pl www StatSoft plZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH DO OCENYBIEG O CI LABORATORI W ZA POMOCBADA MI DZYLABORATORYJNYCHTeresa Topolnicka Instytut Chemicznej Przer bki W glaWprowadzenieOd kilku lat obserwuje si znaczny wzrost znacze...

statistica.lt/Portals/0/Downloads/Zastosowanie_metod_st...y_bieglosci.pdf
 • Size: 18641 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-03-14 12:53:20
 • Pages: 16
Lingh bada krne filesKonf Administracja Publiczna Gru 2013

Centrum Badań Wschodnich Fundacja Wspierania Wsp pracy Mi dzynarodowejim Profesora Czes awa MojsiewiczaFundacja Institutum OrientaliumCentrum Bada Wschodnichwe wsp pracy z Wydawnictwem Adam Marsza ekzapraszaj naII Mi dzynarodow Konferencj Naukowpt Administracja publiczna w projektach politycznychtermin5 6 grudnia 2013 rokuSzanowni Pa stwoadministracja publiczna tak samorz dowa jak i rz dowa zakre...

home.umk.pl/~ptnp/do_pobrania/KONFERENCJE/konf_Administ...na_gru_2013.pdf
 • Size: 28880 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2015-01-15 14:08:31
 • Pages: 5
Lingh bada krne files03 First Bada App

Your First Bada Application Contentsbada API Overviewbada NamespacesPrivilege levelsUnderstanding Application frameworkUnderstanding template codeUnderstanding creating your UIMore about Osp App1bada API overviewbada namespaceWhere can we find header file informationHelp Help ContentsNaming conventionsHeader files F Namespace h4Privilege levelsLevels allow or restrict access to the platform and us...

static.bada.com/contents/blog/20111212/03_First_bada_Ap...st_bada_App.pdf
 • Size: 20991 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-06-05 12:30:13
 • Pages: 3
Lingh bada krne filesMetodologia Badan Naukowych Plan Zajec 20100211

Microsoft Word - Metodologia Badañ naukowych - plan zajec20100211.doc Metodologia Bada naukowych w medycynie statystykaRok Irok akademicki - 2009 2010Wyk ady Seminaria w grupach 2hData roda godz 10 00-10 45 1h Dr n med Aleksander Ga aDr n med Agnieszka Pac2010-03-03 Wprowadzenie do metodologii badaKlasyfikacja Bada naukowych G wne typy Rodzaje Bada naukowych Poziom pomiaru skala nominalna2010-03-...

epi.cm-uj.krakow.pl/Epi_Dydaktyka/harmonogramy/Metodolo...ec_20100211.pdf
 • Size: 7320 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2015-04-17 01:30:32
 • Pages: 7
Lingh bada krne filesBadania Zawiasy Aluminiowe Anmark

TEMAT I PRZEDMIOT BadaŃ : LABORATORIUM POMIAROWO - BADAWCZEMetalplast KARO Z ot w S Aul Kuja ska 10 e77-400 Z ot wWIADECTWO BADANr L12175ZleceniodawcaANMARKB Kry ska i wsp lnicy sp jul Fasolowa 102- 482 WarszawaDokument odniesieniaPN-EN 1935 2003 Okucia budowlaneZawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badaNa podstawie wynik w Bada badane zawiasy aluminiowe p askie 100 mm do drzwi spe niajwymagan...

zawias.eu/pliki/file/Badania Zawiasy aluminiowe ANMARK....iowe ANMARK.pdf
 • Size: 29206 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-12-14 05:39:09
 • Pages: 1
Lingh bada krne files8 Christiane Bada

Microsoft Word - 8 Christiane Bada 8 Christiane Bada-SIOR 51 ansAdresseRue de la Victoire 29 4350 REMICOURT LAMINEParcours politiqueConseill re communale depuis d cembre 2006FormationEnseignement secondaireProfessionAide familiale CSDDiversSecr taire du CA du Centre Culturel de RemicourtPr sidente du Conseil Culturel de RemicourtMembre du CDDRMembre du Comit des F tes de Lamine......

psremicourt.be/uploads/8 Chri...stiane BADA.pdf
 • Size: 7091 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-10-19 18:40:57
 • Pages: 19
Lingh bada krne filesWiedza I Technologie Informacyjne T Ii Naga A Wki

WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE NOWE TRENDY BadaŃ I APLIKACJI 1Politechnika Cz stochowskaWydzia Zarz dzaniaWIEDZA I TECHNOLOGIEINFORMACYJNENOWE TRENDY Bada I APLIKACJIMonografiaRedakcja naukowaDorota JelonekTomasz TurekCZ STOCHOWA 20132Recenzenciprof UE dr hab Ewa Ziembaprof PCz dr hab in Robert Kuc baRedakcja naukowaProf PCz dr hab Dorota JelonekDr in Tomasz TurekKorekta j zykowaJoanna Jasi sk...

zim.pcz.pl/media/fck/WIEDZA I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE ... nagłówki.pdf
 • Size: 13504 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-03-25 15:08:27
 • Pages: 10
Lingh bada krne filesRaport Ops4

Raport z Badań jakościowych oraz desk-research SzybkaOcena iReakcjaRaport z Bada jako ciowych oraz desk-researchProblemy m odzie y Dzielnicy Warszawa UrsusEksploracja diagnoza przeciwdzia anieRekomendacje dla program w pro laktycznychMagdalena KamienieckaMaciej KarwowskiAleksandra Krzy anowskaukasz Wid aWarszawa 2004Spis tre ciG wne wnioski i rekomendacje 4Dzieci i m odzie 4Rekomendacje w zakres...

ursus.warszawa.pl/files/...raport_ops4.pdf
 • Size: 13633 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-08-25 14:48:07
 • Pages: 13
Lingh bada krne filesOchrona Wynikow Badan I Materialow Dydaktycznych Prezentacja Dr Andrzej Grzaka

ochrona wników Badań Ochrona wynik w badaimateria w dydaktycznychDr in Andrzej Grz kaK T i E W UEK w Krakowie17 03 2011rZarz dzanie wiedz chronionTajemnica zawodowaOchrona w asno ci intelektualnejKapita Intelektualny UczelniKnow-howTajemnica zawodowaPraktycznie ka dy zaw d wi e si z pewnymiobowi zkami przywilejami b d dochowaniemtajemnicyZaw d nauczyciela akademickiego charakteryzujepowszechne o...

uek.krakow.pl/files/common/wspolpraca-naukowa-z-biznese...zej Grzaka).pdf
 • Size: 23438 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-06-28 05:47:59
 • Pages: 7
Lingh bada krne files2182c9ca6c Pdf 1348599923

ZLECENIE BadaŃ DIAGNOSTYCZNYCH Szpital Uniwersytecki w Krakowie Za cznik nr 3 do P-ZM-O-01Zak ad Mikrobiologii MIEJSCE NA Wydanie nr 01 z dnia 09 07 2012 rPracownia Diagnostyki Molekularnej KOD KRESKOWYi Immunodiagnostyki kod 000000018583 5031-501 Krak w ul niadeckich 6tel 12 424 75-88 12 424 72-32 tel fax 12 424 75-80 http www su krakow pl zaklad-mikrobiologii-krakowZLECENIE Bada IMMUNODIAGNOSTY...

su.krakow.pl/system/files/4083/2182c9ca6c.pdf?134859992....pdf?1348599923
 • Size: 2319 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-06-20 07:11:35
 • Pages: 2
Lingh bada krne filesWytyczne Komisji

(Microsoft Word - Wytyczne Krajowej Komisji do Spraw Bada\361 Nieniszcz\271cych w \205) Krajowa Komisja do Spraw Bada Nieniszcz cych w LotnictwiePL NANDTB CPLNATIONAL AEROSPACE NDT BOARD PL NANDTB CPLKomitet Programowy do Spraw Certyfikacji Personelu BadaNieniszcz cych w Lotnictwie w JCO UDT-CERTSCHEME COMMITTEE OF AEROSPACE NDT IN JCO UDT-CERTKrajowa Komisja do Spraw Bada Nieniszcz cychw Lotnictw...

caa.gov.pl/_download/ltt/komisja_ndt_/wytyczne_komisji....zne_komisji.pdf
 • Size: 11638 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-07-31 08:55:47
 • Pages: 2
Lingh bada krne filesStaa>> Pbs

Instytut PBS jest najwi ksz polsk firm badawcz Oferujemy pe en zakres Bada opinii i rynku we wszystkich technikach ilo ciowych i jako ciowych Do grona naszych najwi kszych klient w nalewiod ce firmy z bran telekomunikacyjnej energetycznej finansowej edukacyjnej oraz d brszybkozbywalnych FMCG i trwa ych PBS kontynuuje tak e aktywno w dziedzinie badaspo ecznych prowadz c projekty z zakresu rynk w pr...

uniwersytet-jutra.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2014/09/...9/STAŻ_PBS.pdf
 • Size: 7890 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-02-02 19:41:11
 • Pages: 4
Lingh bada krne filesZalozenia Badawcze

(Microsoft Word - Za\263o\277enia metod badawczych w zakresie przedmiotu Bada\361.doc) ZA O ENIA METOD BADAWCZYCH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU Bada WOJEW DZTWOOPOLSKIE REGIONEM ZR WNOWA ONEGO ROZWOJU FORESIGHT REGIONALNY DO 2020RZa o enia metod badawczychw zakresie przedmiotu badaWojew dztwo Opolskie RegionemZr wnowa onego Rozwoju ForesightRegionalny do 2020rOpracowanie przygotowane przez Konsorcjumul Ru...

foresight.po.opole.pl/pliki/Zalozen...ia_badawcze.pdf
 • Size: 15080 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-02-05 10:23:59
 • Pages: 4
Lingh bada krne filesMetodologia 1 Plan Zajec 2010 2011

Metodologia Badań naukowych w medycynie i farmacji Metodologia Bada naukowych w medycynie statystyka informatykaRok Irok akademicki - 2010 2011Wyk ady Seminaria w grupach 2hroda godz 10 00-10 45 1h Dr n med Aleksander Ga aLp DataDr n med Agnieszka PacMgr Katarzyna Zawisza1 2011-03-02 Wprowadzenie do metodologii badaKlasyfikacja Bada naukowych G wne typy Bada Rodzaje Bada naukowych Poziom pomiaru ...

epi.cm-uj.krakow.pl/Epi_Dydaktyka/harmonogramy/Metodolo...c_2010-2011.pdf
 • Size: 20753 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2015-01-13 08:03:56
 • Pages: 17
Lingh bada krne filesPredkosci Rumowisko

Wpływ metodyki Badań na określenie intensywności turbulencji pr AKADEMIA ROLNICZA im HUGONAKO TAJAKATEDRA IN YNIERII WODNEJWp yw metodyki Bada na wynikpomiaru intensywno ci turbulencjipr dko ciEwa Podg rskaKrak w 2005PLAN PREZENTACJI1 Wst p2 M ynek hydrometryczny3 Szorstko dna4 Wykresy pulsacji pr dko ci5 Zestawienie tabelaryczne warto ci rednich minimalnych maksymalnychoraz odchylenia standar...

149.156.33.48/~loczek/kolo-sr_rz/2005/predkosci_rumowis...i_rumowisko.pdf
 • Size: 19767 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2014-12-31 08:41:11
 • Pages: 16
Lingh bada krne filesBadatutorial Uiextension

Bada Tutorial: UI and Applications (App, Ui, Graphics, Uix, Sensors, Weather) Bada TutorialsUI Extensionbada 1 2 0Copyright Copyright 2010 Samsung Co Ltd All Co Ltd All rights reserved2010 Samsung Electronics Electronics rights reserved 1Contents 1 2Essential ClassesRelationships between ClassesOverviewFaceDetectorExample Detect Faces in Still ImagesExample Trace Face MovementFaceRecognizerExamp...

static.bada.com/contents/tutorials/bada_SDK_1.2.0/badaT...UIExtension.pdf
 • Size: 26783 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-09-24 15:46:40
 • Pages: 6
Lingh bada krne filesKokowski O Wadliwosci 2

O wadliwości argumentacji za ostatecznym odkryciem szczątków Mikołaja Kopernika. Cz. 2: Wyniki i interpretacja Badań genealogicznych, historycznych oraz genetycznych. Micha Kokowski red TAJEMNICA GROBU MIKO AJA KOPERNIKA DIALOG EKSPERT W KRAK W 22 23 II 2010POLSKA AKADEMIA UMIEJ TNO CI CENTRUM KOPERNIKA Bada INTERDYSCYPLINARNYCHMicha KOKOWSKIZak ad Historii Nauk cis ych Przyrodniczych i Techn...

cyfronet.krakow.pl/~n1kokows/kokowski_o_wadliwosci_2.pd...adliwosci_2.pdf
 • Size: 17683 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-12-17 23:42:55
 • Pages: 20
Lingh bada krne files1 445 Raport Oltarz Wita Stwosza 10

Wyniki wst pnego rozeznania i Bada wspieraj cych ocen stanu zachowaniaO tarza Wita Stwosza w Bazylice MariackiejKrak w 2012Krak w 14 08 2012 rRelacja z przebiegu Bada przeprowadzonych w dniach 14-18 maja 2012 r dotycz castanu zachowania i warunk w towarzysz cych O tarzowi Wita Stwosza w BazyliceMariackiej w KrakowieW zwi zku z relacjami dr Andrzeja Nowakowskiego przy wydaniu albumu BlaskO tarz Mar...

skozk.pl/projekt/files/news/file/1_445_raport-oltarz-wi...stwosza--10.pdf
 • Size: 19583 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2015-06-21 03:02:19
 • Pages: 12
Lingh bada krne files286 Wyniki Badan Murow Strzelce Krajenskie 2008

Wyniki Badań murów Strzelce Krajeńskie 2008 Wyniki Bada architektonicznych miejskich mur w obronnychw Strzelcach Kraje skichdr in arch Maciej Ma achowiczmgr in arch Anna Ma achowiczWroc aw-Strzelce Kraje skie IV-XI 20081WST PBadania architektoniczne miejskich mur w obronnych w Strzelcach Kraje skichprzeprowadzone zosta y na zlecenie Urz du Miejskiego w Strzelcach Kraje skich w ramachumowy nr 34...

bip.strzelce.pl/system/obj/286_wyniki_badan_murow_strze...enskie_2008.pdf
 • Size: 20101 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-08-11 14:41:54
 • Pages: 13
Lingh bada krne filesZlecenie Wykonania Badan Molekularno Genetycznych

Zlecenie wykonania Badań molekularno-genetycznych Zlecenie wykonania Bada molekularno-genetycznychStworzenie profilu DNATest na pochodzenie szczeni ta- prosimy zaznaczy w a ciweUwaga Badaniu mog podlega wy cznie pr bki pobrane przez lekarza weterynariiDo przeprowadzenia badania niezb dne jest wype nienie druku przez lekarza weterynariiDane psaImi psa p e pies sukaRasa Data urodzenia Nr tatua uNr ...

laboklin.ch/pdf/pl/genetyka/Zlecenie_wykonania_badan_mo...enetycznych.pdf
 • Size: 3234 KB
 • Author: none
 • Creation time: 2013-03-23 14:26:44
 • Pages: 7
Lingh bada krne filesBada Dasc Ppt

Microsoft PowerPoint - Bada-DASC .ppt Advanced Aircraft Performance Modeling forATM Enhancements to the Bada ModelPresented at 24th Digital Avionics System ConferenceWashington D C October 30 November 3 2005Angela Nuic Chantal Poinsot Mihai-George IagaruEUROCONTROL Experimental Centre FranceEduardo Gallo Francisco A Navarro Carlos QuerejetaBoeing Research Technology Europe Spain1European Organisat...

eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/documents/EE...DA_DASC_ppt.pdf
 • Size: 100 KB
 • Author: none
 • Creation time: Tue Jun 26 08:58:39 2015
 • Pages: 7
Lingh bada krne filesElaines Booklaunch

Microsoft Word - A Bada BING! FOR THE KING OF TABLOIDS (2).doc FOR IMMEDIATE RELEASE A Bada BING FORTHE KING OF TABLOIDSNew York Reunited Sopranos Godfather alum real HousewivesA-list Tycoons models and mobsters celebrated Paul Pope s TheDeeds of My Fathers book launch Wednesday night at Elaine sThe not-to-be-missed party kicks off the national distribution of thepowerful Pope family saga It revea...

thedeedsofmyfathers.com/pdf/elaines...-booklaunch.pdf
 • Size: 100 KB
 • Author: none
 • Creation time: Tue Jun 26 08:58:39 2015
 • Pages: 2
Other Searches